Blokowy schemat programatora pralki AMICA PA

schemat programatora pralki AMICA PA typu MDL

Obwód pomiaru temperatury -przez termistor NTC
termistor w  programatorem elektronicznym CIA0031L włoszczyźnianej firmy MDL S.A (montaż ELRAD).

Wyprowadzenia Procesora NEC

  Numer Wyjścia   Oznaczenie   Cel
1 P62/ANI0 Wejście napięcia przełączania programów
2 P62/ANI1 Wejście  napięcia z czujnika temperatury
3 P62/ANI2
4 P62/ANI3 Wejście do czujnika poziomu wody
5 P62/ANI4 Wejście do czujnika poziomu wody
6 P62/ANI5 Wejście z czujnika AQUASTOP
7 P62/ANI6 Wejście od regulatora (VR1) prędkości obrotowej do wirówek
8 P62/ANI7 Wejście napięcia z klawiszy
9 AV SS Napięcie -5 V *
10 Р10 Zawór wody 1
11 Р11 Zawór wody 2
12 P30/INTP0/TI81 Wejście z napędu  tachogeneratora
13 P31/INTP1/TО81 wejście sygnał 50 Hz (sygnał jest utworzony z sieci 220 poprzez opornościowy dzielnik)
14 P32/INTP2/TО90 wyjście silnika pompy
15 P33/INTP3/TО82 wyjście PWM na triak sterowania prędkościa silnika
16 P20/SCK20 przekaźnik rewersu silnika
17 V DD1 Ogólne
18 TxD20 Sygnał transmisji danych systemu złącza serwisowego
19 RxD20 Sygnał odbioru danych z systemu złącza serwsiowego
20 SCL0 Synchronizacja sygnału I 2 C bus do pamięci
21 SDA0 Dane sygnałów magistrali I 2 C do  pamieci
22 Vpp Napięcie programowania procesora pamięci Flash przez  zlącze serwsiowe
23, 24 XT1, XT2 wejście do  rezonatora kwarcowego 32768 Hz (nie używane)
25 RSET wejście reset ( aktywny – niskie)
26, 27 X1, X2 Wejście do podłączenia 5 MHz rezonatoa kwarcowego
28 V SS0 Napięcie -5 V *
29 V DD0   Ogólnie
30-34 P25, P26,P00, P01, P02 wyjście na diody LED
35 Р03 wyjście na przekaźnik odwracania kierunku obrotów
36 Р04 Nie używany
37 VSS1 Napięcie -5 V *
38 Р05 Wyjście na przekaźnik grzałki
39 Р50 Wyjście na blokade drzwi
40 Р51 Nie używany
41 Р52 Nie używany
42 Р53  Wyjście sterowania zaworem przesterowania.
  43, 44 AV REF , AV DD Napięcie odniesienia i masa analogowe

Dokumntacja procesorora – w pliku pdf